Министерство на земеделието, храните и горите

Дирекция на природен парк Витоша


Име: инж. Юлия Михайлова
Длъжност: Старши специалист
Електронна поща: julia_mihaylova@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Силвия Арангелова
Длъжност: Главен специалист
Електронна поща: tourism_parkvitosha@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Надежда Апостолова-Стоянова
Длъжност: Старши специалист
Електронна поща: apostolova_nadejda@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Антон Димитров
Длъжност: Младши специалист
Електронна поща: adimitrov7@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Севдалина Димитрова
Длъжност: Директор Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Наталия Илиева
Длъжност: Зам.-директор
Електронна поща: dppvitosha@nug.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Марияна Ятанска
Длъжност: Счетоводител Oбразование и квалификации >>
Име: Нели Николова
Длъжност: Счетоводител
Електронна поща: nikolovavitocha@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Юлиан Антонов
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: juli_antonov@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Десислава Гюрова
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: dessybg2001@yahoo.com

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Розалия Трайкова
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: rozalia7@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Сава Попсавов
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: sava.popsavov@gmail.com

Oбразование и квалификации >>
Име: д-р Никола Дойкин
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: nikoladoiki@yahoo.com

Oбразование и квалификации >>
Име: Албена Станева
Длъжност: Старши експерт
Електронна поща: albenastaneva@mail.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Мария Василева
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: maria.larchvasileva@gmail.com

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Стоян Йорданов
Длъжност: Старши експерт
Електронна поща: stoyan_jordanov@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Дарин Ковачев
Длъжност: Гл. горски инспектор
Електронна поща: darko1988@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Йордан Рангелов
Длъжност: Гл. горски инспектор Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Галя Хаджиева
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: galia.hadjieva@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Антония Стойчева
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: spayska@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Антоанета Панайотова
Длъжност: Юрисконсулт
Електронна поща: a.panayotova@gmail.com

Oбразование и квалификации >>