Министерство на земеделието, храните и горите

Дирекция на природен парк Странджа


Име: Йоана Филипова-Гюрова
Длъжност: Главен специалист
Електронна поща: strandja_park@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Светлана Дичева
Длъжност: Главен специалист
Електронна поща: strandja_park@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Борислав Димитров
Длъжност: Главен специалист
Електронна поща: strandja_park@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Румяна Цвяткова
Длъжност: Директор
Електронна поща: rumzais100@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: инж. Иван Камбуров
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 059052858
Електронна поща: dppstrandja@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Милен Рашков
Длъжност: Главен експерт
Телефон: 059052858
Електронна поща: dppstrandja@iag.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Иванина Петкова
Длъжност: Главен експерт
Електронна поща: strandja_park@abv.bg

Oбразование и квалификации >>
Име: Ася Христова
Длъжност: Куриер-чистач
Електронна поща: strandja_park@abv.bg

Oбразование и квалификации >>